Enerji

Her türlü enerji üretimi, üretilen enerji ve/veya kapasitenin müsterilere satışı ile iştikal eder, şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.

Üretilen enerjiyi ve/veya kapasiteyi;

  • Toptan satış lisans sahibi tüzel kişilere,
  • Perakende satış lisans sahibi tüzel kişilere,
  • Serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.